Privacy

Zuiver Advies en Training vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoons-en studiegegevens. Zuiver houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sommige gegevens zijn echter nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we nodig hebben en waarvoor ze worden gebruikt.

Opslag van gegevens

Zuiver Advies en Training slaat de persoonsgegevens die we ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Zuiver ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een offerte, aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Zuiver opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
  • Gegevens met betrekking tot de opleiding, inclusief betalingsgegevens.
  • Persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of de opleiding (met goed gevolg) is afgerond.

Gebruik van gegevens

Zuiver gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de gekozen opleiding;
  • Verzorging van de gekozen opleiding;
  • Advies geven over een te volgen opleiding;
  • Sturen van gewenste documenten/inlichtingen en reageren op vragen;
  • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid;

Verdere toelichting

  • Zuiver werkt samen met externe dienstverleners, zoals docenten, examenbureaus en RAS. Zij mogen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van de opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of gegevens doorgeven aan andere partijen.

Beveiliging en bewaartermijn van gegevens

Zuiver beschermt persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Zuiver bewaart persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u Zuiver vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Als u gegevens wilt laten verwijderen, controleert Zuiver eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Zuiver volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zullen we dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Zuiver de gegevens wel kan verwijderen.

Bij een eventuele klacht over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, vernemen wij dit graag (telefonisch of per mail) van u. Tevens bestaat de mogelijkheid om de Autoriteit Persoonsgegevens hierover in te lichten.

Wijzigingen Privacyverklaring

Zuiver kan deze Privacyverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Zuiver persoonsgegevens beschermt, raden we u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen. Zuiver heeft deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd in april 2020.