Nederlandse taal op het werk

Beheersing van de Nederlandse taal maakt dat mensen zich prettiger voelen, het gevoel hebben volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dit geldt op persoonlijk gebied, maar zeker ook op het werk. Het zelfvertrouwen wat hierdoor ontstaat zal in veel gevallen leiden tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Bovendien heeft de medewerker meer doorgroeimogelijkheden en worden veiligheidsrisico’s beperkt.

De cursus Nederlandse taal op het werk is speciaal ontwikkeld voor het bedrijfsleven. De praktijk binnen uw bedrijf wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Zo kunnen de deelnemers hun vaardigheden meteen op de werkvloer toepassen.

Onze cursussen worden ingezet voor laag- én hoogopgeleiden. We verzorgen zowel groepstrajecten als individuele trainingen, bij u in het bedrijf.

Tijdens de cursus komt onder andere aan de orde:

  • Communicatie met collega’s, zoals werkverdeling;
  • Communicatie met de leidinggevende, zoals werkinstructies, verlof aanvragen voor vakantie of ziekte, functioneringsgesprek, etc.;
  • Communicatie met de klant/opdrachtgever, zoals omgaan met verzoeken/ klachten;
  • Woordenschat met betrekking tot het werk;

Om het beginniveau en de leerbaarheid van de kandidaat vast te stellen wordt een intake-toets afgenomen.

Duur en locatie van de cursus Nederlandse taal op het werk
De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal cursisten en varieert tussen 24 en 100 lesuren. De lessen vinden wekelijks plaats op een door u aangegeven locatie. De dagdelen worden in onderling overleg bepaald.

De eindtoets
Aan het einde van het traject wordt een eindtoets afgenomen. De eindtoets bepaalt in welke mate de taalvaardigheid van de kandidaat is toegenomen. De kandidaat ontvangt een Certificaat voor het behaalde niveau.

Meer informatie
Wilt u de mogelijkheden weten voor een cursus binnen uw bedrijf en/ of een op maat gemaakte offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.