Nederlandse taal ter bevordering van re-integratie

Beheersing van de Nederlandse taal maakt dat mensen zich prettiger voelen, het gevoel hebben volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Het zelfvertrouwen wat mogelijk is afgebrokkeld door langdurige ziekte of werkloosheid, wordt weer opgevijzeld en het begin van een opwaartse spiraal wordt ingezet. De kans op het succesvol volgen van onderwijs wordt vergroot en de kansen op de arbeidsmarkt verbeterd.

Door het aanbieden van een cursus Nederlandse taal aan 2e spoor re-integranten, voldoet u tevens aan één van de eisen van het UWV.

Zuiver maakt tijdens de cursus Nederlandse taal ter bevordering van re-integratie gebruik van lesmateriaal wat gericht is op werk. Aan de orde komt onder andere:

  • Communicatie met collega’s;
  • Communicatie met de leidinggevende, zoals werkinstructies, verlof aanvragen voor vakantie of ziekte, functioneringsgesprek, etc.;
  • Communicatie met (eventuele) klanten, zoals omgaan met verzoeken/ klachten;
  • Woordenschat met betrekking tot het werk;

Om het beginniveau en de leerbaarheid van de kandidaat vast te stellen wordt een intake-toets afgenomen.

Duur en locatie van de cursus Nederlandse taal ter bevordering van re-integratie

De duur van de cursus is afhankelijk van het aantal cursisten en varieert tussen 24 en 120 lesuren. De lessen vinden wekelijks plaats op een door u aangegeven locatie. De dagdelen worden in onderling overleg bepaald.

De eindtoets

Aan het einde van het traject wordt een eindtoets afgenomen. De eindtoets bepaalt in welke mate de taalvaardigheid van de kandidaat is toegenomen. De kandidaat ontvangt een Certificaat voor het behaalde niveau.

 

Meer informatie

Wilt u de mogelijkheden weten voor een cursus binnen uw bedrijf en/ of een op maat gemaakte offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.